Skip to content

Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja

Tärkeintä ei näe silmillä vaan sydämellä.

Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja -koulutus antaa valmiudet kohdata lapsi tai nuori psykoterapeuttisen viitekehyksen kautta. Diagnostisen intressin sijaan tutustutaan lapsen olemukseen ja tunteisiin.

Terapeuttinen ohjaaja osaa auttaa myös lapsen ja nuoren lähellä olevia aikuisia olemaan tukena kollegiaalisesti ja yhteisöllisesti.

Lasten ahdinko kasvaa ja opettajien on yhä enemmän kyettävä psykologiseen ja lastenpsykiatriseen työotteeseen. Haasteina ovat ajanpuute ja vaikeus pysähtyä lapsen äärelle.

Noin joka kolmas lapsi tai nuori on levoton, vaipuva ja keskittymätön. Taustalla ei ole mikään muu kuin vanhemmuuden vajeet.

Suurimmalla osalla näistä oireilevista lapsista ja nuorista kyse ei ole neuraalisista ongelmista, vaikka usein näin annetaan ymmärtää. Tosiasiassa taustalla on useimmiten akuutti lapsen ja vanhempien/opettajan välinen tilanne, joka ei mahdollista lapsen havaintotoimintojen, tilanteeseen organisoitumisen ajattelun, motivaation, yms. toimimista asianmukaisella tavalla.

Noin joka kolmas lapsi tai nuori on levoton, vaipuva ja keskittymätön.

Mistä tämä johtuu?

Lasten ja nuorten psykoterapeuttisen ohjaajan tehtävä on ottaa analyysiin opettaja-lapsi-suhde, vanhempien olemus, vaikutus lapseen ja yhteistyö opettajan ja vanhempien välillä ja koko yhteisöllinen tila, miten se optimoituu tai jopa haittaa joissain tilanteissa kyseisen lapsen jaksamista.

Lisäksi koulutuksessa asioiden ymmärtämisen, hallinnan ja jaksamisen perustana on kollegiaalisuus, opettajien keskinäinen tuki ja vuorovaikutus.

Lue lisää ideasta koulutuksen takana ja sen taustasta.

Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja

Lasten ja nuorten hätä, ahdinko ja oirehdinta haastavat yhä enemmän alalla työskenteleviä ammattilaisia kuten opettajia, kuraattoreita ja lastentarhanopettajia. Koulutus antaa valmiudet kohdata lapsi tai nuori psykoterapeuttisen viitekehyksen kautta. Tämä tarkoittaa lapsen olemukseen ja tunteisiin tutustumista, diagnostisen intressin sijaan. Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja osaa auttaa myös lapsen ja nuoren lähellä olevia aikuisia olemaan tukena kollegiaalisesti ja yhteisöllisesti.

Kunnan tai kuntayhtymän on mahdollista tilata lasten ja nuorten terapeuttisen ohjaajan mahdollisuuksia tarkasteleva päiväkoulutus. Koulutuksessa avataan terapeuttisen ohjaajan kykyä tukea kouluissa ja päiväkodeissa oirelevien lasten tilannetta lapsen ympärillä olevien aikuisten ja yhteisön kautta. Koulutuksen kesto on 7h (esim. klo 9–16) ja päivän aikana käydään huolellisesti läpi, mitä terapeuttinen ohjaaja voisi lasten kanssa työskentelevien avuksi tehdä. Toisena vaihtoehtona on koulutus, jossa käydään yleisemmällä tasolla läpi lasten ja nuorten psyykkistä oireilua, sen ymmärtämistä, sen yhteyteen syntynyttä ihmiskäsitystä ja tältä pohjalta auttamisen ja kuntoutuksen tärkeitä perusajatuksia.

Suunnitelmissa on, että koulutuksen käyneet terapeuttiset ohjaajat voisivat osallistua Risto Lappeteläisen järjestämään syventävään ns. 2-tason koulutukseen, jossa valikoituja syventäviä teemoja käytäisiin läpi ja näin parannettaisiin terapeuttisen ohjaajan auttamisen mahdollisuuksia entisestään. Esillä on ollut myös mahdollisuus kouluttajakoulutukseen, jossa erityistä innostusta ja valmiutta omaavat koulutetut tulisivat saamaan idean luojalta, Risto Lappeteläiseltä, orientoivan koulutuksen ollakseen kouluttajia uusille opettajille ja muille lasten kanssa työskenteleville.

Lapsen hätä

Koulutus järjestettiin ensimmäistä kertaa Tampereen kesäyliopistossa lukuvuoden 2019-2020 aikana. Koulutuksen saamien palautteiden keskiarvo oli huikeat 4,8/5!

”Yhteiskunnallisesti ja ammatillisesti todella ajankohtainen koulutus, jolla laaja-alainen vaikutusmahdollisuus erilaisista ammattirooleista käsin. Teoria-anti oli todella laaja ja sen syvempi ymmärrys jäsentyy käytännön asiakastyössä etenkin, jos itse on halu kehittää omassa työssä erilaisia näkökulmia lasten ja nuorten sekä heidän lähiaikuisensa auttamiseksi.”

Henkilö Y

”Koulutuksen teoriasisältö oli todella laaja ja ammattitaidolla koottu ja esitetty. Kouluttaja todella osaa opettaa ja on huippuammattilainen, joka hallitsee alansa ja tietää mistä puhuu. Teoriasisältö/-anti on lisännyt tietoa ja taitoa, muuttanut minua rohkeammaksi ja osaavammaksi työssäni sekä koulun, perheen että verkoston kanssa. On ollut hienoa saada olla osa uuden toimintamuodon kehittämisprosessissa mukana.”

Henkilö X

4.8/5

Koulutuksen kokonaisarvosana asteikolla 1-5

4.8/5

Koulutukselle itse asettamani tavoitteet ovat täyttyneet

5/5

Koulutus on syventänyt ymmärrystäni lasten ja nuorten psyykkisistä ongelmista

4.9/5

Koulutus on antanut minulle eväitä omaan kasvuun

4.9/5

Koulutus on antanut minulle eväitä ammatilliseen kasvuun

4.9/5

Kouluttaja hallitsi koulutuksen keskeiset sisällöt

4.8/5

Kouluttaja osasi esittää asiansa selkeästi