Skip to content

Koulutukset

Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja

Lasten ja nuorten hätä, ahdinko ja oirehdinta haastavat yhä enemmän alalla työskenteleviä ammattilaisia kuten opettajia, kuraattoreita ja lastentarhanopettajia. Koulutus antaa valmiudet kohdata lapsi tai nuori psykoterapeuttisen viitekehyksen kautta. Tämä tarkoittaa lapsen olemukseen ja tunteisiin tutustumista, diagnostisen intressin sijaan. Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja osaa auttaa myös lapsen ja nuoren lähellä olevia aikuisia olemaan tukena kollegiaalisesti ja yhteisöllisesti.

Päivän koulutus

Orientaatio terapeuttisen ohjaajan koulutukseen tai laaja päiväkoulutus lasten psyykkisten ongelmien kohtaamisesta. Kunnan tai kuntayhtymän on mahdollista tilata lasten ja nuorten terapeuttisen ohjaajan mahdollisuuksia tarkasteleva päiväkoulutus. Koulutuksessa avataan terapeuttisen ohjaajan kykyä tukea kouluissa ja päiväkodeissa oirelevien lasten tilannetta lapsen ympärillä olevien aikuisten ja yhteisön kautta. Koulutuksen kesto on 7h (esim. klo 9–16) ja päivän aikana käydään huolellisesti läpi, mitä terapeuttinen ohjaaja voisi lasten kanssa työskentelevien avuksi tehdä. Toisena vaihtoehtona on koulutus, jossa käydään yleisemmällä tasolla läpi lasten ja nuorten psyykkistä oireilua, sen ymmärtämistä, sen yhteyteen syntynyttä ihmiskäsitystä ja tältä pohjalta auttamisen ja kuntoutuksen tärkeitä perusajatuksia.

Terapeuttisen ohjaajan jatkokoulutuksia

Suunnitelmissa on, että koulutuksen käyneet terapeuttiset ohjaajat voisivat osallistua Risto Lappeteläisen järjestämään syventävään ns. 2-tason koulutukseen, jossa valikoituja syventäviä teemoja käytäisiin läpi ja näin parannettaisiin terapeuttisen ohjaajan auttamisen mahdollisuuksia entisestään. Esillä on ollut myös mahdollisuus kouluttajakoulutukseen, jossa erityistä innostusta ja valmiutta omaavat koulutetut tulisivat saamaan idean luojalta, Risto Lappeteläiseltä, orientoivan koulutuksen ollakseen kouluttajia uusille opettajille ja muille lasten kanssa työskenteleville.

Koulutukset

Tulevat koulutukset

Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja

Koulutuksen järjestäjä Sense of Self (etä)

Kouluttaja psykologi, psykoterapeutti Risto Lappeteläinen

Haku koulutukseen on jatkuva, koulutus alkaa kun ryhmä on koossa.

Kysy lisää ilmottautumisesta risto.lappetelainen@pp.inet.fi.